Interpretation Centre of Turó de la Rovira

Client

Institut de Cultura de Barcelona

Design

Museological project: Museu d’Història de la ciutat de Barcelona
Museographic project: Xavier Irigoyen

Location

Turó de la Rovira, Barcelona

Grop intervention

Museographic production and installation