Centre d’interpretació del Turó de la Rovira

Client

Institut de Cultura de Barcelona

Disseny

Projecte Museològic: Museu d’Història de la ciutat de Barcelona
Projecte Museogràfic: Xavier Irigoyen

Localització

Turó de la Rovira, Barcelona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica