A la pròpia infraestructura de l’empresa s’ha d’afegir la del grup empresarial GRUP GROP, format per un conjunt d’empreses i industries afins i complementàries, aglutinades al voltant d’un projecte cultural comú
Grupo Grop
Grupo Grop
Grupo Grop
Grupo Grop
Grupo Grop
Grupo Grop