Direcció general

Ernest Montllor

Direcció financera

Pep Tena

Recursos humans

Marisa Sánchez

Recursos tècnics

Enrique Vergara

Recursos tecnològics

Manuel Serrano

Logística

Oliver Hidalgo

Coordinació de projectes

Estrella Benito
Manel Hernández
Josep M. Costa

Coordinació d’equips

Raul Baeza
Xavier Hernández
Vanesa Juan
Joana Rotllan

Tècnics qualificats

Ricard Sellarés
Gerard Tena
Tono Esteve
Josep Clusells
Danilo Cuffia
Denis Johansson
José Terol
Carlos Larios
Xavi Jiménez
Marcel Montllor
Sergi Tena

A la sucursal del Marroc s’incorporen:
Direcció adjunta

Christophe Joubert

Direcció administrativa i comercial

Habiba Aloui

Equipo humano