AVÍS LEGAL INFORMATIU SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT AL WEB
 
En compliment de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, S.L., en endavant GROP, amb domicili a Plaça Joan Cornudella, 17 08035 BARCELONA, amb CIF: B63805113 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tomo 37433, Foli 49, Full B 298863, inscripció 1.

Per a qualsevol consulta, ens pot contactar per e-mail: info@g-grop.com o al telèfon 934271097.
La web www.g-grop.com, en endavant el PORTAL, es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant els nacionals com els estrangers que utilitzin aquest web.

POLITICA DE PRIVACITAT
La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de GROP, que es compromet a garantir la privacitat de l’usuari o visitant en tot moment i en totes les interaccions amb aquest. GROP assumeix també el compromís de no obtenir informació innecessària sobre l’usuari.
 
Protecció de dades personals
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informem que l’enviament referit a les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix us informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les vostres dades personals
Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la que es recullen, i en cap cas esteu obligats a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifiqueu que totes les dades que ens faciliteu són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual us les sol·licitem.

El PORTAL recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis a on ens podeu sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la vostra autorització a incorporar-les als nostres fitxers corresponents, si GROP ho considera convenient, i aquests seran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les vostres dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals
En qualsevol moment podeu oposar-vos als nostres enviaments comercials, així como exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, podent fer-ho a l’adreça i amb les dades indicades a l’inici del present Avís Legal, aportant-nos còpia del vostre DNI.

Comunicacions de dades
GROP us informa que les vostres dades són tractades de manera confidencial i s’utilitzen exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a tercers les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o si l’usuari ens ho autoritza expressament.

Seguretat de les vostres dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que GROP ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats, tal i com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades
És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes. Considerem que, si no cancel·leu expressament les vostres dades personals dels nostres fitxers, continueu estant interessats en seguir incorporats als mateixos fins que GROP ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir.

GROP no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles al PORTAL.

GROP pot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin al PORTAL, així com pels canvis legislatius sobre dades personals que vagin apareixent i afectin a l’esmentada política. Per tant, n’exigeix la seva lectura cada cop que ens faciliteu les vostres dades a través del PORTAL.