Parlar es a les teves mans

Client

Generalitat de Catalunya. Dp de Cultura

Disseny

Projecte de continguts i exposició: Grop

Localització

Museu d’Historia de Catalunya

Intervenció Grop

Disseny, producció i instal.lació