Centre d’interpretació del Cava

Client

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Disseny

Projecte museològic i museogràfic: Grop

Localització

Fassina de Can Guineu. Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona

Intervenció Grop

Projecte museològic i museogràfic.
Producció i instal·lació pendent de licitació