Commemoració 30 anys de TEO

Commemoració 30 anys d’en TEO
Client

Editorial Planeta

Disseny

Grop, Exposicions i Museografia

Localització

Itinerant

Intervenció Grop

Disseny, producció i instal·lació