Ramon Casanova i Danés. 1892/1968. El boig de l’Hispano

Client

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Difusió

Disseny

Projecte de continguts: Generalitat de Catalunya
Exposició: Canelles Estudi

Localització

Sales 1 i 2 del Palau Robert, Barcelona

Intervenció Grop

Producció, instal·lació, manteniment i desmuntatge