Centre d’Interpretació de les Vies Verdes del Ripoll

Client

Generalitat de Catalunya

Disseny

Projecte Museològic: Ajuntament de Ripoll
Projecte Museogràfic: Lunatus

Localització

Ripoll, Girona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica