Casa Verdaguer de literatura

Client

Barcelona d’infraestructures Municipals, S.A.

Disseny

Projecte Museològic: Museu d’Història de la ciutat de Barcelona
Projecte Museogràfic: Andrea Manenti

Localització

Vil.lajoana. Vallvidrera, Barcelona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica