Ramon Casanova Danés, 1892/1968. El fou de l’Hispano

Client

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Difusió

Design

Contenu du projet: Generalitat de Catalunya
Exposition: Canelles Estudi

Localisation du projet

Salles 1 et 2 Palau Robert, Barcelona

Interventions de Grop

La production, l’installation, l’entretien, et le démontage