Fora de casa. Cinema amateur a Catalunya 1924-1940

Client

Institut Català de les Empreses Culturals

Disseny

Projecte de continguts: Enrique Fibla Gutierrez i Ignasi Renau
Exposició: Anna Alcubierre Espai e

Localització

Filmoteca de Catalunya

Intervenció Grop

Producció i instal.lació