Sant Pere de les Puel.les, un monestir de dones

Client

Museu d’Història de Catalunya

Disseny

Projecte de continguts: Rosa Creixell
Exposició: Grop / Estrella Benito

Localització

Museu d’Història de Catalunya

Intervenció Grop

Disseny, producció, instal·lació i desmuntatge