Europa en cartells. Les campanyes electorals al parlament Europeu (1987-2004)

Client

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència

Disseny

Projecte de continguts: Eugeni Giral Quintana
Exposició: Grop

Localització

Palau Robert, Barcelona

Intervenció Grop

Disseny, producció, instal·lació i desmuntatge