Centre d’interpretació del Castell de Montjuïc

Client

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

Disseny

Projecte Museològic: Quaderna
Projecte Museogràfic: Frederic Perers

Localització

Castell de Montjuïc, Barcelona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica