Museu Maricel i Cau Ferrat 
Client

Ajuntament de Sitges i Diputació de Barcelona

Disseny

Projecte Museològic i Museogràfic: Museus de Sitges

Localització

Sitges, Barcelona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica
Instal·lació d’obres