Museu del turisme de Calella

Client

Ajuntament de Calella

Disseny

Projecte Museològic: Quaderna
Projecte Museogràfic: Frederic Perers

Localització

Calella de Mar, Barcelona

Intervenció Grop

Producció i instal·lació museogràfica